Selasa, 20 Mei 2008

Matlamat dan cara

Aku merasakan sedikit terkilan apabila setiap kali aku melaporkan parameter proses semasa perjumpaan antara Department, bahagian maintenance mesti buat tak endah je selagi tidak disebut bahagian mereka. Kerosakkan pam, kegagalan motor atau instrumentasi yang gagal semestinya menjadi agenda utama mereka. Bagi aku loji kimia bukan kerana pam, motor atau instrumentasi tetapi kerana bahan kimia itu sendiri.
Cuba baca penyataan dibawah:
  • Loji A menghasilkan bahan kimia B dengan Kualiti C dan kapasiti D setahun.
jadi matlamat utama loji adalah B,C dan D dan pastinya pelanggan tak mahu ambil tahu cara yang digunakan untuk merialisasikan matlamat diatas.
Jika satu pam rosak dan menghalang salah satu matlamat diatas dari tercapai barulah ia menjadi agenda utama. Semestinya pam itu dibaiki dan jika perlu pam itu boleh ditukar dengan peralatan yang setara dengannya bagi tujuan akhirnya iaitu mencapai matlamat diatas.
Jadi bahagian Maintenance seharusnya lebih peka dengan keadaan Proses seperti Feed, Yield, Selectivity dan qualiti produk. Sebagai contoh keadaan Feed ke reaktor yang berkurangan dari yang diperlukan semestinya mencuri perhatian mereka untuk memeriksa pam, steam trap atau instrumentasi secara proaktif bagi mengekalkan matlamat asalnya.
Jika bahagian Maintenance lebih peka pada Proses aku yakin Reactive maintenance dapat dielakkan dan Preventative Maintenance mereka lebih berjaya.